Şema Terapi

İzmir Şemalar, yaşamın erken yıllarında öğrendiğimiz ve yaşam boyu tekrar eden duygu, düşünce ve davranış kalıplarımız, kendimiz, başkaları ve bizi çevreleyen dünya hakkındaki inançlarımız olarak tanımlanabilir olayları, durumları sahip olduğumuz şemalara göre değerlendiririz. Diğer bir ifade ile karşılaştığımız durumları anlamada ve yorumlamada şemalarımız bize rehberlik eder.

Şemalar temelde hayatımızı kolaylaştırmak; bizi belirsizlikten ve her durumda her şeyi yeni baştan öğrenme zahmetinden kurtarmak gibi bir işleve sahiptir. Ancak şemalarımız her zaman işlevsel olmayabilir. Bilgileri çarpıtmamıza ve bozmamıza sebep olabilirler. Bu şemalar ‘uyum bozucu şemalar’ olarak adlandırılır.

İzmir Şema terapi bilişsel, davranışçı, kişilerarası, yaşantısal teknikleri bütünleştiren psikodinamik ve bağlanma kuramlarını bir araya getiren bir teori ve psikoterapi yaklaşımıdır.

Şema terapi hayatımızdaki kısır döngülerin altında yatan uyum bozucu şemaları fark etmeyi, bu uyum bozucu şemalar ile nasıl baş ettiğimizi anlamayı ve temel duygusal ihtiyaçlarımızı sağlıklı yollarla karşılamayı öğrenmemizi hedefleyen hayatın her alanında etkilerini göreceğiniz içsel bir büyüme yolculuğudur.

İzmir Şema terapi sürecinde kişinin şu anda terapiye gelmesine yol açan sorunlarından başlanarak orta ve uzun vadede iyileştirmeler getirecek değişim sürecine odaklanılır.

İlginizi Çekebilecek Konular

bdt-ve-emdr-terapisi

EMDR Terapisi

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Göz Hareketleri ile Sistematik Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) olarak adlandırılan bir psikoterapi yönteminin kısaltmasıdır. EMDR terapisi, etk

bilissel-davranisci-terapi-bdt

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi, insanların duygu ve davranışları, olayları nasıl yorumladıkları üzerine temellendirilmiş bir terapi modelidir. İnsanların neler hissettiğini belirleyen şey, olayın kendisi

transaksiyonel-analiz-ta

Transaksiyonel Analiz (TA)

Çocuklukta hayata uyum sağlamak için birtakım stratejiler geliştirdik. Bu stratejileri yetişkinlikte işe yaramasa bile kullanmaya devam edebiliyoruz. Bu stratejiler birtakım kararlar almamıza neden ol

RANDEVU TALEBİ

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.